top of page
Reviewing Paperworks

Nyhetsbrev 2022.02.17

Till alla aktieägare i Larina AB

Vi vill informera att nu kan alla aktieägare se sina aktieinnehav i Bolaget via en kostnadsfri aktiedepå på sidan VPZ.se (VärdepappersZonen). Inloggning sker med hjälp av BankId.

 

Om du äger aktierna privat:

1. Gå till sidan www.vpz.se

2. Klicka på knappen ”Starta min depå gratis”

3. Uppge ditt personnummer och bekräfta med BankId/Mobilt BankId

4. Slutför enkel on-boarding

5. Nu har du en gratis aktiedepå för onoterade aktieinnehav, där ditt aktieinnehav syns.

I depån kommer alla onoterade innehav att visas… i de bolag som för sin aktiebok digitalt på ett säkert sätt hos Nordiska Värdepappersregistret. Saknar du något innehav, gå till rubriken ”FAQ” för mer info.

bottom of page