top of page

Nyhetsbrev 2022.09.08

Capture.PNG

Nyhet tagen från Finanstid.se (CB Universe AB)

Investmentbolaget C2 Capital investerar i snabbväxande tillväxtföretag inom FinTech- och gamingsegmentet med fokus på Europa och Nordamerika. Bolaget säkrar nödvändig finansiering från investerare och bistår sedan med kompetens och kapital till sina portföljbolag innan man avslutningsvis noterar de på lämplig handelsplats.

C2 Capital planerar en notering på First North inom 6 månader -

 

För att accelerera tillväxten i dotterbolagen och möjliggöra ytterligare förvärv har C2 Capital beslutat sig för att ta in 3 MSEK i nytt kapital i en företrädesemission, där allmänheten ges möjlighet att investera i andra hand.

 

C2 Capital har bland annat investerat i PPDL AB, en gränsöverskridande B2B- och B2C-betalningsoperatör samt CB Universe AB, en DeFi Innovator som utvecklar P2P-applikationer för valutabetting och börshandel.

 

Likviden från denna emission ska användas till att finansiera befintliga portföljbolag samt förvärv av nya, innovativa bolag.

bottom of page