top of page

Nyhetsbrev 2023.02.13

logo_v5_big_edited.png

Ny större investerare i C2 Capital AB

 

STOCKHOLM, 13 februari 2022: Investmentbolaget Larina AB köper in sig C2 Capital AB (”C2 Capital” eller ”Bolaget”) med tre miljoner kronor.

Bolagets huvudägare har nått en överenskommelse med Larina AB (”Larina”) som tillsammans med en grupp övriga intressenter kommer att investera 3 miljoner SEK i C2 Capital AB, vilket tillför nödvändigt kapital för bolagets fortsatta utveckling.

— Jag är mycket nöjd med att Larina kommer att ge C2 Capital större möjligheter att slutföra sin ambition att lista sig på stockholmsbörsen. Larina har meddelat att man är villiga att göra ytterligare investeringar i C2 Capital, säger bolagets VD Lars Wolf.

 

För mer information om den otillbörliga informationen hänvisas till Bolagets VD.

Om C2 Capital AB

C2 Capital investerar i en banbrytande plattform för vadslagning på digital- och fiatvalutor baserad på

blockchain-teknologi. Bolaget planerar att lansera plattformen i Europa och Nordamerika, vilket borgar för

en hög tillväxtpotiential. C2 Capital planerar att ansöka om att lista aktien på en lämplig börs i Stockholm

inom 2023.

bottom of page