top of page

Nyhetsbrev 2023.02.28

Screenshot 2023-02-28 at 22.02.09.png

Larina växer vidare med ännu en investering inom den gröna sektorn.

 

Larina AB har ingått i ett exklusivt uppdragsavtal som ankarinvesterare i GSM Electric AB (Publ).

Huvudsakliga syftet med denna placering är att främja bolag inom den gröna sektorn.

Alla transporter både till havs och på land genomgår nu en stor förändring för att minimera

negativ påverkan på miljön. Båtlivet kommer att förändras på samma sätt som för privatbilar.

Lika mycket har det startats bolag med miljö som inriktning, vindkraft, solceller med mera och

det har visat sig vara succé, både för börsnoterade bolag. GSM ELECTRIC tillverkar eldrivna

båtmotorer och har lång erfarenhet inom sin bransch.

bottom of page