Solar Panels on Roof

Nyhetsbrev 2022.02.02

ind_logo_edited.png

Larina satsar på solcells branschen!

Engagemanget och intresset för solenergi har under det senaste året expanderat i Sverige. Larina AB har tack vare sitt breda nätverk tecknat ett samarbetsavtal med Indsol, ett avtal där syftet är att sammanbinda Indsol med viktiga projekt.


Tack vare vårt breda nätverk har Larina och Indsol undertecknat ett samarbetsavtal. Via Larina genomförs viktiga upphandlingar som kommer verka som spindeln i nätet - där Larina kommer sammanbinda Indsol med viktiga projekt -där tanken och målsättningen är att Larina ska få en ökad avkastning.

Samarbetet kommer inte medföra några kostnader för Larina - utan kommer endast bidra till ökat kapital och ett starkare samarbete, samtidigt som man får in en fot i en mycket efterfrågat bransch.

Det pågår även förhandlingar med Indsol om delägarskap. Larina förhandlar även med andra företag om fler samarbeten eller delägarskap.

Granskning utförd av vattenfall.se 

Nu är det läge att investera i solceller.

Allt fler villaägare satsar på solceller. De senaste åren har priserna sjunkit rejält – och från och med 2021 gör ett nytt skatteavdrag det enklare att investera i egenproducerad solel. Dessutom kan solceller höja värdet på villan.

Antal solcellsägare kommer att mångdubblas

I dag har cirka tre procent av hushållen i Sverige en solcellsanläggning. Men utvecklingen går snabbt och andelen kommer sannolikt att mångdubblas de närmaste åren. Enligt en undersökning från branschföreningen Svensk Solenergi tror drygt hälften av hushållen att de kommer ha en egen solcellsanläggning inom en tioårsperiod.

 – Så kan det absolut bli. Solcellsmarknaden växer rekordsnabbt och har ökat 70 till 90 procent per år de senaste åren, med undantag för 2020 då ökningen var lite mindre. Men det är mycket möjligt att vi får en ketchupeffekt med många nya solcellsanläggningar under 2021, säger Tom Sabel-Douglas, analysansvarig för energismarta lösningar på Vattenfall.

Många väljer att satsa på sitt boende

Under 2020 påverkade både coronapandemin och avskaffandet av det gamla solcellsstödet investeringsviljan.
– Det vi ser är att pandemin lett till två motsatta effekter. En del hushåll håller i pengarna och avvaktar med investeringar, medan andra har fått pengar över som de väljer att lägga på sitt boende. Många har till exempel satsat på nytt kök, sommarstuga, trädgård och solceller under 2020.

Nytt stöd för investeringar i grön teknik

Den 7 juli förra året var sista dagen för att ansöka om investeringsstöd för solceller. Under hösten fanns därmed inga stöd alls, vilket bidrog till att solcellsmarknaden bromsade in. Nu är ett nytt, förenklat system på plats som innebär att ett avdrag görs direkt på fakturan från företaget som levererar och installerar anläggningen. Stödet heter Skattereduktion för investeringar i grön teknik.

 – Många har väntat på det här. Vi tror att det nya skatteavdraget kommer ha en långsiktigt positiv effekt. Förr fick inte alla som sökte ta del av solcellsbidraget, men nu vet man att man får det och att man får det direkt. Nu är det verkligen rätt tid att satsa på solceller och annan grön teknik.

Bostadspriserna ökade under 2020

Under 2020 ökade bostadspriserna i Sverige och störst var prisökningen på villor. Det finns flera förklaringar till utvecklingen, varav två är låga räntor och förändrade prioriteringar på grund av pandemin. När många började jobba hemifrån och tvingades ställa in semesterresor hamnade hemmiljön i fokus. Mycket pekar på att även en solcellsanläggning kan förväntas inverka positivt på bostadsvärdet. Det visar bland annat en studie från Sveriges lantbruksuniversitet av Axel Bolin, mastersstudent i nationalekonomi.

– I studien, som gjordes 2019, såg vi att huspriserna generellt ökade mer än vad de installerade solcellerna kostade. Den effekten kan man hitta även i andra länder, säger Tom Sabel-Douglas, som varit med och bidragit till studien.
När Svensk Solenergi nyligen undersökte vad som eventuellt hindrade villaägare från att skaffa solceller framkom två saker: dels att många trodde att det inte skulle löna sig på grund av för lite sol i Sverige, dels att många ansåg sig för tekniskt okunniga. Tom Sabel-Douglas vill gärna slå hål på myten om den låga solinstrålningen. Han menar också att branschen behöver arbeta mer aktivt för att utbilda potentiella kunder.

Lika mycket sol som i Tyskland

 – Vi har lika mycket solinstrålning i Sverige som de har i norra Tyskland och dessutom presterar solceller bättre i kallt klimat än i varmt. Vad gäller det tekniska och ekonomiska kan man till exempel gå in på Vattenfalls hemsida och läsa vanliga frågor och svar om solceller. Det finns även många bra bloggar och Vattenfalls solcellsguide där man kan få en uppskattning av vad en anläggning skulle kosta på ens eget hus, säger Tom Sabel-Douglas. 

Därför ska du satsa på solceller nu

   • Det nya skatteavdraget för investeringar i grön teknik

   • Lägre energikostnader

   • Värdestegringen på ditt hus

   • Mycket solinstrålning för ditt hus