top of page
larina hemsida.jpg

NYHETSBREV!

 

EFERIO – Larina investerar i EFERIO

Larina Invest AB har givits möjligheten att teckna aktier med Eferio Communications Holdings ApS, vilket är ägarbolaget bakom satsningen i telekommunikation i Afrika. Larina har tecknat aktier vid en tidig tidpunkt och räknar med en värdeutveckling av aktierna i takt med att Eferio expanderar i Afrika.

 

Eferio tillhandahåller unika helhetslösningar som möjliggör agila telekommunikationslösningar, vilket ger telekommunikation- och digitala tjänsteleverantörer möjligheten att öka sina abonnentvolymer med lägre kostnad och bättre kvalitet.   

 

Richard Murbeck uttalar sig; ”Det är med stor glädje jag välkomnar Larina som Investor och att de sedan ger en bredare grupp av investerare är självklart glädjande. Larinas affärsidé att ge en bred grupp av investerare tillgång till onoterade möjligheter är helt i linje med min syn på att demokratisera möjligheten att investera i start-ups och onoterade tillväxtbolag.

bottom of page