top of page
263034885_1346091582514310_7587522056448838962_n.jpg

Nyhetsbrev 2022.02.22

269862091_1364914680632000_3892131217485036264_n.jpg

Optibiz går in i delägarskap!

Vårt 100% ägda innehav, Optibiz AB genererar viktiga upphandlingar och blir nu delägare i Cloudgruppen Malmö.
Ägarskapet innebär att Optibiz AB äger 50% av Cloudgruppen Malmö. Huvudsyftet för ägarskapet och samarbetet är att erbjuda företag helhetslösningar inom IT och telefoni.
Cloudgruppen Malmö har bland annat avtal med aktörer som Telenor, Tele2 och Tre. 

Vilka är Cloudgruppen?

Cloudgruppen består av ett hårt arbetande team med lång erfarenhet av telefoni och IT branschen. Vi bygger värde kring de smarta lösningar där ni som företag kan helt och hållet fokusera på er kärnverksamhet.

Tjänster Cloudgruppen erbjuder: 

  • Dokumenthantering

  • Elektroniska körjournaler

  • Företagsväxel

  • Cloudtjänster

  • Mobil arbetsorder

  • Företagstelefoni

  • Support 

cloudgruppen_white_logo-1.png
optibiz-1024x355.png
bottom of page