top of page

Investeringsmoment

Larina Invest AB

Aktie

En aktie är en ägarandel i ett företag vilket betyder att det företag du äger aktie i gör dig till delägare i företaget. Varför man vill äga aktier är för att du kan tjäna växlande summor beroende på om din aktie
går upp i värde eller om du väljer att ta del av företagens utdelningar.

Brick Wall Building

Fastighet

Allt för många människor letar efter ett bra sätt att investera sina pengar på och det som väckt många ögon är investering i fastigheter. Den begränsade risken är oerhört lite då marknaden för fastigheter alltid har gått upp.
Att investera i fastigheter ger en jämn avkastning som du kan utnyttja.

Fond

Att investera i fonder är inom investeringsvärlden en väldigt säker investering. En fond består av flera aktier som under de senaste 100 åren alltid varit stadiga och hållt sig på uppe på benen.
Du som köpare fördelar din risk automatiskt eftersom du sprider dina pengar på olika aktier. Detta ska investeras i vid långsiktiga mål där du låter ditt kapital växa genom åren. Det har blivit populärt att spara sin pension
i fonder så att man kan ta del av den avkastning som ges.

Image by Maxwell Ingham

Telekom

Telekomsektorn har under decennier visat sig vara såväl stabil som högavkastande för de som valt långsiktiga placeringar.  Larina Invest har ingått samarbetsavtal med nya och spännande partners med spetskompetens och som sökt marknader med stor utvecklingspotential. Både var gäller byggnation av nätverk för mobil kommunikation och utrustning samt abonnemang. Vi ser en framtid, för de företag som vi valt ut, att bli ledande på sina respektive marknader. En intressant och högavkastande utveckling väntar de kunder som väljer något eller några av våra investeringsförslag inom telekombranschen.

Grön energi

Grön energi är en väldigt efterfrågad investering men även väldigt miljövänlig. Det sker stora satsningar i Sverige för att minska såren från all skadegörelse som har ålat sig fram genom åren. Att placera sitt kapital i denna frågan ger investerare möjlighet till en högre avkastning.

Clean Energy
bottom of page